Full 1
Full 1

Jak przebiega proces terapii

  • pierwsze 3 spotkania mają charakter konsultacyjny. Po wysłuchaniu pacjenta, jego historii, zgłaszanego problemu, ustaleniu celu terapii, następuje:
  • decyzja pacjenta, czy kontynuuje terapię. By mogły dokonać się zmiany udział w terapii musi być dobrowolny, dlatego nie podejmuję się terapii indywidualnej osób kierowanych sądownie na terapię, które nie wyrażają na nią zgody. W terapii rodzin czasem zdarza się, że któraś z osób wyraża swoje wątpliwości co do uczestnictwa w terapii, nie uniemożliwia to pracy terapeutycznej
  • psychoterapia ma na celu poszerzenie świadomości siebie - rozumienia swoich uczuć, przyjrzenia się z dystansem swoim myślom, tak, aby osoba nie ulegała impulsom i niezrozumiałym dla niej emocjom, ale mogła korzystać z bogactwa, które nosi w sobie i podejmować dobre dla niej decyzje. Ten proces odbywa się w czasie spotkań z psychoterapeutą. W terapii rodzin zdarza się tak, że terapeuta na spotkanie może zaprosić np. samych rodziców, mimo to, że na terapię zgłosiła się cała rodzina.