Full 1
Full 1

Patron

Szafirowe M w nazwie to symbol Maryi, która jest Patronką gabinetu.
To miejsce, to „doM” Maryi. M jest również symbolem mojego Zgromadzenia
- Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. To nasz Założyciel, Ksiądz Jan Schneider,
podarował nam Maryję za Patronkę.
Razem z Maryją chcemy iść do drugiego człowieka.

 

Maryjo, promieniejąca Bożym światłem rozpraszaj nasze ciemności.

Maryjo, pełna delikatności i cierpliwości, bądź z nami.

Maryjo, ocierająca łzy, bądź z nami.

Maryjo, zatroskana o potrzeby drugich, bądź z nami.

Maryjo, pocieszająca, bądź z nami.

Maryjo, cierpliwie słuchająca, bądź z nami.