Slider

Oferta

 • psychoterapia indywidualna
  cena: 100 zł
  czas trwania spotkania: 50 min
  częstotliwość spotkań: raz na tydzień, w tym samym dniu tygodnia, o stałej godzinie
 • psychoterapia małżeństw i rodzin
  cena: 150 zł
  czas trwania spotkania: 60 min
  częstotliwość spotkań: raz na dwa tygodnie, w tym samym dniu tygodnia, o stałej godzinie
 • badania diagnostyczne z opinią psychologiczną
  cena: 300 zł (3 spotkania)
  w sytuacji poszerzenia wywiadu ilość spotkań może być zwiększona- każde kolejne spotkanie 80 zł

Odwołane przez pacjenta spotkanie terapeutyczne później niż dzień przed ustaloną datą jest płatne.